Tải những hình ảnh của bạn lên XEMANH.DE để chia sẻ nó với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp, tất cả đều miễn phí.

Giới hạn link trực tiếp: 1 GB băng thông cho mỗi ảnh/tháng
Hỗ trợ các định dạng ảnh: png, jpg, jpeg, gif, bmp, psd
Dung lượng lớn nhất: 10 MB

CẤU HÌNH

Thay đổi kích thức sau khi tải lên:
Nếu bạn chỉ nhập vào chiều rộng hoặc chiều dài thì server sẽ tự điều chỉnh chiều còn lại theo tỷ lệ. Nếu bạn nhập cả 2 chiều thì hình ảnh sẽ thay đổi đúng theo kích thước đó!
Tải lên nhiều ảnh (tối đa 5)

Vui lòng không tải lên những ảnh có nội dung người lớn hoặc liên quan đến chính trị, kỳ thị sắc tộc, đả kích tôn giáo!
Tất cả những ảnh mang nội dung này sẽ bị xóa. Hãy đọc Quy định để hiểu rõ các quy định.